Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan atık malzemelerin, çeşitli fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanılarak, ham madde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Kaynakların gereksiz olarak kullanılmasını engellemek ve atıkların ayrıştırılmasıyla birlikte atık çöp miktarının azaltılmasını amaçlayan geri dönüşüm, oldukça verimli ekonomik bir yatırımdır.

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan atık malzemelerin, çeşitli fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanılarak, ham madde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Geri dönüşümün amacı; kaynakların gereksiz olarak kullanılmasını engellemek ve atıkların ayrıştırılmasıyla birlikte atık çöp miktarının azaltılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda geri dönüşüm, uzun vadede değerlendirildiğinde, oldukça verimli ekonomik bir yatırımdır.

 

Doğal ortamda belli şartlara bağlı olarak oluşan ve oluşumunda insan etkisinin söz konusu olmadığı doğal kaynaklar, her alanda kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan bazılarının kullanım ömrü sınırlıdır. Doğal kaynakların tükenmesi sonucunda, kullanılan ham madde miktarı da azalacaktır. Bu durumu engellemek amacıyla, atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Sonuç olarak; geri dönüşüm, ham madde miktarının azalmasının önüne geçerek, ortaya çıkabilecek ekonomik problemlerin önlenmesinde büyük önem taşır.

Ayrıca çevre kirliliği açısından da önemi büyüktür. Katı atıkların düzenli olarak ortadan kaldırılması çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamaktadır.

Bir diğer konu ise geri dönüşümün yeni bir sektör olarak karşımıza çıkmasıdır. Geri dönüşüm, yeni iş imkanları sağlayarak hem ekonomik kalkınma hem de doğal kaynaklardan yararlanma imkanı sağlayacaktır.

Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır.


~


+90 216 394 15 61
info@bulutgeridonusum.com
Her hakkı saklıdır. Web site tasarım ve kodlama WEATRA

Merhaba!
Bize yazın ve size 24 saat içerisinde dönüş yapalım.

info@bulutgeridonusum.com