Plastik

Plastik, çeşitli maddelerin, özel birtakım işlemlerle karıştırılması sonucunda ortaya çıkan suni maddelere denir. Plastiğin hafif, ucuz ve kolay işlenebilir olması nedeniyle dünyanın en büyük ve zengin endüstri kollarından biridir. Ayrıca kullanım alanı oldukça geniş olan plastikler, günlük hayatta da birçok alanda kullanılmaktadır.
Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelerdir. Kısaca; plastik, çeşitli maddelerin, özel birtakım işlemlerle karıştırılması sonucunda ortaya çıkan suni maddelere denir.

Doğada hazır halde bulunmayan plastikler, yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ısıya dayanıklı değildir. Bu nedenle yüksek sıcaklık olan yerlerde kullanılmazlar. Ancak plastikler, asitlere ve suya dayanıklı maddelerdir. Farklı uygulama alanlarında kullanılmakta olan bu maddelerin en önemli özelliği, ısıtıldıklarında tamamen erimemiş haldeyken kolayca biçimlendirilebilir olmalarıdır. Mekanik yollarla biçimlendirilen plastikler, soğutulduğunda sertleşmektedir. Bu nedenle plastik, günümüzde en önemli ticari malzemeler arasındadır.

Plastik endüstrisi, dünyanın en büyük ve zengin endüstri kollarından biridir. Bunun nedeni; hafif, ucuz ve kolay işlenebilir olmasıdır. Ayrıca kullanım alanı oldukça geniş olan plastikler, günlük hayatta da birçok alanda kullanılmaktadır.

Genellikle plastikler, petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün, işlenmesi sonucunda artan malzemelerden elde edilir. Yeryüzündeki petrolün sadece %4’ü, plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, doğada bulunan elementlere insan müdahalesiyle elde edilir. En yaygın plastik kategorisi termoplastik ve termosetlerdir.

Termoplastiklerden, ısıtılma işlemiyle yeni ürünler elde edilebilir. Kullanımdan çıkan ürünler, tekrar ısıtılma işleminden geçerek kullanılabilir hale getirilir. Termosetler de eritildikten sonra biçimlendirilebilir. Ancak sıvı haldeyken biçimlendirilebilen termosetler, katı durumda kalırlar ve yeniden eritilemezler.

Kullanım dışı kalmış plastik malzemelerin, sadece bir kez kullanılıp atılması ve çok yer kaplamaları çevre kirliliği sorununu doğurmuştur. Bu sorunun çözümü geri dönüşümdür. Plastik maddeler birtakım işlemlerden geçerek tekrar şekillendirilebilen maddelerdir. Bu maddelerin tekrar üretime dahil edilebilmesi, geri dönüşüm açısından büyük önem taşır.

~


+90 216 394 15 61
info@bulutgeridonusum.com
Her hakkı saklıdır. Web site tasarım ve kodlama WEATRA

Merhaba!
Bize yazın ve size 24 saat içerisinde dönüş yapalım.

info@bulutgeridonusum.com